بسمه تعالی
​​​​​​​
اساسنامه مؤسسه مشترک دانشگاه تهران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (یونیدرو)


ماده 1. مقدمه
این مؤسسه با هدف کلی توسعه پژوهش و فناوری در زمینه‌های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در سطح پیشرفته فی ما‌بین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی که به اختصار "ایمیدرو" نامیده می‌شود و بهره‌گیری از توانایی‌ها و امکانات دانشگاه تهران از جمله پردیس دانشکده‌های فنی، پردیس علوم، دانشکده‌های علوم انسانی، دانشکده‌های علوم اجتماعی و رفتاری سایر دانشکده‌ها که مجموعه آنها به اختصار "دانشگاه" نامیده می‌شود تأسیس می‌گردد. این مؤسسه که در این اساسنامه به اختصار "مؤسسه" خوانده می‌شود از مؤسسات پژوهشی تقاضامحور (نوع سوم) دانشگاه تهران می‌باشد و با پشتیبانی‌های علمی معنوی "دانشگاه " و پشتیبانی‌های مادی و تجربی "ایمیدرو" فعّالیت می‌کند. محل فعّالیت مؤسسه در دانشگاه تهران می‌باشد.

ماده 2. اهداف
1. توسعه فناوری و نوآوری‌های مرتبط با معدن و صنایع معدنی؛
2. تمهید مقدمات ورود بخش معدن و صنایع معدنی کشور به زنجیره تأمین صنایع پیشرفته؛
3. مطالعات آینده‌پژوهی فناوری‌های مرتبط در حوزه فرآیندها و محصولات؛
4. افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنایع معدنی کشور؛
5. توسعه فناوری‌های نوین در ایمنی، بهداشت و محیط زیست؛
6.تعریف اجرا و تجاری‌سازی پروژه‌های کاربردی و توسعه‌‌‌‌ای مورد نیاز ایمیدرو در زمینه‌های اکتشاف، استخراج و فرآوری و استحصال مواد ‌معدنی و بازیافت از منابع ثانویه صنایع معدنی، با تأکید بر فناوری‌های پیشرفته؛
7. کمک به توسعه روابط و تعاملات خارجی و بین‌المللی ایمیدرو با مراکز تأمین و ترویج فناوری‌های نوین و مرتبط با معدن‌کاری و صنایع معدنی؛
8. مشارکت در تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای توسعه و ارتقای بهره‌وری در صنایع معدنی.

ماده 3. وظایف
1. مدیریت و انجام پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای مورد نیاز کشور به منظور ارتقاء دانش فنی و توسعه فناوری‌های مرتبط با بهره‌گیری از امکانات "ایمیدرو" و صنایع مرتبط و دانشگاه‌ها و مؤسسات ملی و بین‌المللی؛
2. توسعه علمی، فناوری و تولیدی صنایع ملی و جهانی و ارائه راهکارهای علمی برای کاهش فاصله فناوری؛
3. ایجاد ارتباطات علمی مستمر با مؤسسات دانشگاهی و مؤسسات بین‌المللی در حوزه‌های مورد نیاز ایمیدرو؛
4. همکاری با سایر مراکز پژوهشی، آموزشی و صنعتی فعال کشور در زمینه‌های مرتبط با فعالیت‌های "مؤسسه"؛
5. تهیه و تدوین برنامه‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی در حوزه صنایع معدنی؛
6. برگزاری کنفرانس‌ها، سمینارها و همایش‌های مورد نیاز در سطوح ملی و بین‌المللی؛
7. برگزاری دوره‌های آموزشی پیشرفته تخصصی کوتاه مدت؛
8. ارائه خدمات مشاوره‌ای تخصصی مرتبط.

ماده 4. ارکان
1. هیأت امناء
2. رئیس مؤسسه
3. شورای علمی و فنی

ماده 5. هیأت امناء
1. رئیس هیأت عامل ایمیدرو (رئیس هیأت امناء)
2. معاون برنامه‌ریزی و توانمندسازی ایمیدرو
3. معاون پژوهشی دانشگاه تهران (نائب رئیس)
4. رئیس مؤسسه پژوهشی (دبیر)
5. یک نفر خبره صنعتی به انتخاب و حکم رئیس ایمیدرو
6. دو نفر خبره دانشگاهی به انتخاب و حکم رئیس دانشگاه

ماده 6. وظائف و اختیارات هیأت امناء
1. وظائف و اختیارات هیأت امناء مؤسسه با توجه به قوانین و مقررات دانشگاه تهران عبارت است از:
2. تعیین و تصویب برنامه‌ها، راهبردها و خط مشی‌های اساسی مؤسسه؛
3. تصویب طرح تشکیلاتی، نمودار سازمانی مؤسسه؛
4. ایجاد گروه‌های پژوهشی جدید یا انحلال گروه‌های پژوهشی موجود؛
5. تصویب بودجه‌های جاری و سرمایه‌ای و صورت‌حساب‌های مالی و ترازنامه‌های سالانه؛
6. تأیید تغییرات پیشنهادی کمیسیون دائمی در اساسنامه مؤسسه و ارائه آن به هیأت امنای دانشگاه؛
7. اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تأمین و جذب منابع مالی مورد نیاز؛
8. تصویب دستورالعمل‌های اداری، مالی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه؛
9. تعیین بازرسی و حسابرس مؤسسه؛
10. اتخاذ تصمیم درباره سایر موضوعات.

ماده 7. رئیس مؤسسه:
رئیس مؤسسه از بین هیأت ‌علمی دانشگاه با پیشنهاد رئیس هیأت امناء و تصویب هیأت امناء و با حکم رئیس دانشگاه برای مدت چهار سال منصوب می‌شود.

ماده 8. وظائف و اختیارات رئیس مؤسسه
1. اجرای مصوبات هیأت امناء؛
2. اداره مؤسسه در چارچوب ساختار، برنامه‌ها، راهبردها و خط مشی‌های مصوب هیأت امناء؛
3. پیشنهاد معاونین مؤسسه به معاون پژوهشی دانشگاه برای صدور حکم؛
4. انتخاب معاونین، مدیران واحدها و دیگر مسئولان اجرایی "مؤسسه" و صدور احکام مربوطه طبق مقررات؛
5. تنظیم بودجه و تراز سالیانه و ارائه آن از طریق کمیسیون دائمی هیأت امناء برای بررسی و تصویب هیأت امناء؛
6. برقرای ارتباط با مؤسسات علمی و صنایع کشور برای ارائه خدمات و جذب طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی؛
7. برقراری ارتباطات بین‌المللی در چارچوب مصوبات دانشگاه تهران و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
8. انعقاد قرارداد برای پیشبرد اهداف مؤسسه در چارچوب سیاست‌ها و مقررات مربوط مصوب هیأت امناء بر اساس آئین‌نامه‌ها و ضوابط دانشگاه.

ماده 9. ترکیب شورای علمی و فنی مؤسسه
ترکیب شورای علمی و فنی مؤسسه به شرح زیر است:
1. رئیس مؤسسه به عنوان رئیس شورا؛
2. مدیر آموزش، پژوهش و فن‌آوری ایمیدرو؛
3. رئیس مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران؛
4. یک نفر از معاونان مؤسسه؛
5. یک نفر خبره صنعتی به معرفی معاونت برنامه‌ریزی و توانمندسازی ایمیدرو؛
6. یک نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاه تهران با معرفی معاون پژوهشی دانشگاه؛
7. مدیران گروه‌های پژوهشی مؤسسه.

ماده 10. وظائف و اختیارات شورای علمی و فنی
1. بررسی و تصویب موضوعات و عناوین طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی؛
2. بررسی و پیشنهاد اولویت‌های پژوهشی و آموزشی؛
3. بررسی و تأیید همکاری‌های داخلی و بین‌المللی؛
4. بررسی و تأیید صلاحیت علمی پژوهشگران.

ماده 11. گروه های پژوهشی مؤسسه
مؤسسه دارای گروه‌های پژوهشی زیر می‌باشد:
1. گروه پژوهشی معدن
2. گروه پژوهشی متالورژی
3. گروه پژوهشی اقتصاد و مدیریت
4. گروه پژوهشی محیط زیست
تبصره. در صورت نیاز گروه‌های پژوهشی جدید به پیشنهاد کمیسیون دائمی و تصویب هیأت امناء ایجاد می‌شود.

​​​​​​​ماده 12. وظایف گروه‌های پژوهشی
1. پیشنهاد اولویت‌های پژوهشی و آموزشی به شورای علمی؛
2. اجرای طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی؛
3. اجرای برنامه دوره‌های آموزشی و سمینارهای تخصصی؛
4. ارزیابی و داوری علمی طرح‌ها و پروژه‌های انجام شده؛
5. سایر موضوعات ارجاع شده از سوی شورای علمی.
تبصره. ظرف سه ماه پس از تشکیل مؤسسه، شرح وظایف و ترکیب اعضای گروه‌های پژوهشی به پیشنهاد رئیس مؤسسه و تصویب شورای علمی تعیین شوند.

ماده 13. امور اداری - مالی و مالکیت‌ها
1. امور اداری - مالی مؤسسه مطابق مقررات و آئین‌نامه های مصوب هیأت امناء مؤسسه و دانشگاه است.
2. دارایی‌های فکری کسب شده از اجرای پروژه‌ها و طرح‌های پژوهشی در مؤسسه به طور مساوی متعلق به ایمیدرو و دانشگاه است.
3. در صورت انحلال مؤسسه، اموال و دارایی‌های مؤسسه پس از تسویه دیون به دانشگاه منتقل خواهد شد.

ماده 14. این اساسنامه در سیزده ماده و دو تبصره در تاریخ  1396/06/07 به تصویب هیأت امنای دانشگاه تهران رسید.​​​​​​​

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش